A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

1. klases vecākiem Drukāt E-pasts


 

INFORMĀCIJA PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS 1.KLAŠU ( 2020./2021.M.G.)

SKOLĒNU VECĀKIEM


1.     Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  3.punktu izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, pamatojoties uz vecāka/likumiskā pārstāvja iesniegums par uzņemšanu (iesniegums nosūtīts vecākiem uz e-pastu).
Lūgums parakstītu iesnieguma oriģinālu vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu  iesniegumu iesniegt skolai līdz 2020. gada 30. jūnijam. Ja līdz minētajam termiņam netiks saņemts attiecīgais iesniegums, iestāde var uzskatīt, ka vieta attiecīgajā iestāde nav nepieciešama un to piedāvāt nākamajam bērnam prioritārajā kārtībā.

Parakstītu iesnieguma oriģinālu Jūs varat skolai iesniegt šādos veidos:
•    Pļavniekkalna sākumskolā, Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā pirmdienās 9:00 – 12:00 un ceturtdienās 13:00 – 19:00, iepriekš saskaņojot pieņemšanas laiku pa tālruni 67938862 vai e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . Jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība;
•    Pie Pļavniekkalna sākumskolas, Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā izvietotajā pastkastītē korespondences saņemšanai;
•    Pa pastu uz skolas adresi Pļavniekkalna sākumskola, Pļavniekkalna iela 20, Katlakalns, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā.
•    Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu   sūtīt  uz skolas e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Iesniegumam pievieno:
•    pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
•    bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) un valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā,  skolā jāiesniedz līdz 1.augustam. Ja līdz norādītajam termiņam to nav iespējams izdarīt, lūgums informēt Pļavniekkalna sākumskolas lietvedi pa tālruni 67938862 vai e-pastā.
2.    Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola. Jāiegādājas individuālās lietošanas mācību līdzekļi.
3.       Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma. Apmeklējiet www.nellifashion.lv un aizpildiet skolas formu pasūtījuma lapu.
4.      Pagarinātā dienas grupa ( līdz 15.30 un 17:00)
5.      Interešu izglītības pulciņi.
6.    20. augustā plkst. 18:00 plānota vecāku sapulce. Gadījumā, ja tiks pagarināts Ministru kabineta izdotais rīkojums Nr. 103, Rīgā 2020. gada 12. martā (prot. Nr. 11 1. §), Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, un vecāku sapulce nevarēs notikt klātienē, tad sekos informācija e-pastā.


VIENOŠANĀS PAR SKOLAS FORMAS APĢĒRBU PIEGĀDI ZĒNIEM (1. - 4. klasei)

VIENOŠANĀS PAR SKOLAS FORMAS APĢĒRBU PIEGĀDI MEITENĒM (1. - 4. klasei)

 

 


3.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack