A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

2013. / 2014. macību gads PDF Drukāt E-pasts

DIPLOMI LABĀKAJIEM!

Š.g 27. maijā, Pļavniekkalna sākumskolā tika sveikti skolēni, kuri visu mācību gadu ir pierādījuši savus sasniegumus olimpiādēs, konkursos. Bērni tika sveikti ar Ķekavas pašvaldības diplomiem.
Mēs lepojamies ar mūsu skolas audzēkņu un pedagogu sasniegumiem novadā, starpnovadā un valsts mērogā.
I.Kozlovska

 

PRIECĀJAMIES PAR MŪSU SPORTISTU PANĀKUMIEM!

Š. g. 15. aprīlī norisinājās Ķekavas, Olaines, Ikšķiles, Carnikavas un Salaspils novadu skolu sporta
sacensības futbolā, kurā mūsu sportistiem 1. vieta un ceļazīme uz Zemgales reģiona Bērnu un jaunatnes
sporta spēlēm.
22. aprīlī Zemgales OC Jelgavā, sīvā konkurencē mūsu futbolistiem 3. vieta.
Ar panākumiem sveicam:
Jāni Beku 6. kl.,Ralfu Fricsonu 5.kl.,Oskaru Vientiesu 5.kl.,Tomu Savicki 5.kl.,Mārtiņu Urtānu 4.a kl.,
Rūdolfu Lepu 4.b kl.,Kārli Deginu 4.a kl.,Robertu Kuzņecovu 3.a kl., Dāvi Teteri 3.a kl., Andri Mauriņu 2.b kl.

STARPNOVADU VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDE ĶEKAVĀ.

2014.gada 8. aprīlī Baložu vidusskolā notika Starpnovadu1.-4. klašu skolēnu  vizuālās mākslas olimpiāde, kurā piedalījās skolēni no dažādām novada  skolām- Carnikavas, Salaspils, Olaines, Siguldas. Pavisam kopā 120 skolēni no 18 skolām.
Olimpiādes mērķis bija rosināt izglītojamos iepazīt latviešu mākslinieku daiļradi, rosināt izglītojamos apgūt jaunus tehniskos paņēmienus, radīt pieredzes apmaiņas iespējas skolēniem un pedagogiem.
No Pļavniekkalna sākumskolas piedalījās sekojoši skolēni:
1.klase- Amanda Brūzīte
2.a klase-Kate Grīna
2.b- Patrīcija Streikiša
3.b- Marta Tarvāne, Madara Bulava
4.a- Annija Tola
4.b- Paula Vanaga
Sākumskolu MA vadītāja  Dzintra Medne.

STARPNOVADU LATVIEŠU VALODAS OLIMPIĀDE 1.-4. KLASĒM.

11.martā Baložos norisinājās Starpnovadu latviešu valodas olimpiāde.
Olimpiādes uzdevums ir izzināt skolēnu zināšanas, prasmes un iemaņas latviešu valodā, prasmes veikt nestandarta uzdevumus, veicināt skolēnu izziņas intereses, rosināt skolēnus radošai darbībai.
Latviešu valodas starpnovadu olimpiādē piedalījās 74 skolēnu no Olaines, Salaspils, Daugmales, Ķekavas, Baložu , Pļavniekkalna skolām. Skolēni veica dažādus uzdevumus, izmantojot iegūtās prasmes un iemaņas.
Šogad pirmo reizi starpnovadu latviešu valodas olimpiādē piedalījās arī pirmo klašu audzēkņi.
Sveicam mūsu skolas audzēkņus!
1.klašu grupā:
Atzinība- Inga Piļīpova
2.klašu grupā:
1.vieta Una Ušacka
2. vieta Amanda Marjuniča
3.klašu grupā:
3.vieta Laura Vilgute 4.klašu grupā:
1.vieta Evelīna Sumeraga
2.vieta Sanija Mežajeva

DVMD Dzintra Medne

BURTIŅSVĒTKI 2014.

14.februārī notika 1.klases burtiņsvētki. Pie pirmklasniekiem bija ieradušās ciemos KĻŪDAS, kuras gribēja pierādīt, ka mācīties nav nepieciešams. Pirmklasnieki braši pārliecināja Kļūdas, ka viņi ir zinoši un daudz jau iemācījušies.

Bildes no pasākuma.
Mums paveicās- pēc pasākuma skolā notika valentīndienas ballīte, kurā varējām līksmi izdejoties. Tas bija jauki!

Vairāk bildes variet aplūkot izvelnē Bildes \ Pasākumi \ Burtiņsvētki un Valentīndienas disenīte 2014

 

MŪSĒJIE SPORTĀ.

Janvāra beigās Olainē norisinājās Starpnovadu skolu sacensības spēlē "Tautas bumba".
Zēniem - 3. vieta
Meitenēm - 7. vieta
Apsveicam!NOSLĒDZIES KONKURSS „LABĀKAIS INTERNETA SATURS BĒRNIEM”!

Lai veicinātu jauniešos un bērnos vēlmi radīt pašiem savu interneta saturu, Eiropas līmenī tika organizēts konkurss „Labākais interneta saturs bērniem”, kurā aicināti piedalīties bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem. Piedalījās arī mūsu skolas bērni veidojot un radot kvalitatīvu, aizraujošu, vienaudžiem piemērotu – interesantu interneta saturu – mājas lapas, prezentācijas un citus interaktīvos materiālus, kas tagad pieejami internetā mājaslapā - http://www.bestcontentaward.eu/gallery Konkurss norisinājās 21 valstī, labākajiem no katras valsts bija iespēja cīnīties par balvu Eiropas mērogā - apbalvošanas ceremonijā Briselē un planšetdatoriem. Arī mūsu skolas dalībnieki saņēma goda rakstus un viņu darbi pieejami elektroniski.MĒS VARAM!

LPrivātā pamatskola “RIMS – Rīga International meridian school ”organizēja  matemātikas olimpiādi. Olimpiāde norisinājās trīs grupās:
a) sākumskolas 3. klašu skolēniem
b) sākumskolas 4. klašu skolēniem;
c) pamatskolas 5. klašu skolēniem.
Visās grupās olimpiādes pārbaudes darbs sastāvēja no 35 dažādiem jautājumiem, par katru no tiem piešķirot noteiktu punktu skaitu. Arī Pļavniekkalna sākumskolas 3.klases audzēkņi izmēģināja savus spēkus. Mūsu skolas , 3.klases skolēni Ēriks Dukaļskis un Laura Vilgute, skolotājas Everitas Petrovas vadībā, izmēģināja savus spēkus 4.klašu grupā. 382 skolēnu sarakstā Ēriks Dukaļskis ieguva dalīto 14./15. vietu, bet Laura Vilgute dalīto 39./43., kā arī bronzas medaļas.
Apsveicam!
Direktores vietniece mācību darbā Dzintra Medne.LIETIŠĶĀS MĀKSLAS KONKURSS "ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE".

Noslēdzies lietišķās mākslas konkurss „Ziemassvētku zvaigzne.” Skolēni ar lielu aizrautību veidoja savu zvaigzni. Un lūk, mūsu rezultāti.

1.vieta -Janai Petrai Laizānei (sk. Marina Kultiševa)

1.vieta -Martai Tarvānei (sk.Everita Petrova)

2.vieta -Laura Romanova un Helēna Varika (sk.Dzintra Medne)

3.vieta -Paula Jukone, Evelīna Ružāne, Luīze Erkmane (sk. Dzintra Medne)

Atzinība  -Alisei Tolai (sk.Inga Abreniete)

Izstādes apmeklētāju simpātija –Marta Tarvāne (sk.Everita Petrova)
Paldies arī pārējiem skolas audzēkņiem, kuri piedalījās šajā konkursā.

DVIJ Dzintra Medne10. ATKLĀTĀ MĀJURĪBAS UN TEHNOLOĢIU OLIMPIĀDE.

Pļavniekkalna sākumskolas 5.klases meitenes Elīza Streikiša un Ieva Stripkāne, 6.klases meitenes Laura Romanova un Rebeka Bernanāne šajā mācību gadā piedalās mājturības olimpiāde. Olimpiādes tēma „Gadalaiki-pavasaris.”Skatīsimies, kā mums veiksies.

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja Dzintra Medne.SĀKAS BĒRNU REĢISTRĒŠANA UZŅEMŠANAI 1. KLASĒ

2014. gada 8.janvārī sāksies bērnu reģistrēšana uzņemšanai 1.klasē visās Ķekavas novada izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gadam.

Lai reģistrētos, izvēlētajā izglītības iestādē jāiesniedz šādi dokumenti: 

1)      iesniegums;
2)      bērna dzimšanas apliecība vai cits dokuments, kurā minēts bērna personas kods;
3)      vecāka personu apliecinošs dokuments (aizbildnim – bāriņtiesas lēmums, kas apliecina aizbildniecību).

 

 
PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS PIEŅEMTA EKSPLUTĀCIJĀ, BĒRNI SKOLĀ ATGRIEŽAS PĒC ZIEMAS BRĪVLAIKA

Veicot nepieciešamos pasākumus, Pļavniekkalna sākumskola ir pieņemta ekspluatācijā. Līdz ar to bērni mācības varēs atsākt 6. janvārī - pēc skolēnu ziemas brīvdienām.

Kā norāda pieņemšanas ekspluatācijā komisija, saskaņā ar skolas renovācijas projektu ir izpildīti visi nepieciešamie darbi, kā arī saņemti atzinumi no atbildīgajām institūcijām – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Veselības inspekcijas un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.

Šajās nedēļās ir veikti bojāto griestu apmetuma remontdarbi, uzstādītas nepieciešamās ugunsdrošās durvis un pēc uzņēmuma „Komunālprojekts” būvekspertu, kas veica skolas tehnisko apsekošanu, ieteikumiem - marķēti sliekšņi ar dzeltenmelnu svītrojumu.

Pēc eksperta norādījumiem vasarā plānots veikt atsevišķus uzlabojumus, tostarp, lai sakārtotu lietusūdens sistēmu un nostiprinātu kāpnes.

Bērnu vecāki par mācību atsākšanos informāciju saņems portālā e-klase.lv, telefoniski, ar īsziņu starpniecību un pašvaldības interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.

21.12.2013.

Ķekavas novada pašvaldība

 


BŪVEKSPERTI: PĻAVNIEKKALNA SĀKUMSKOLAS ĒKA IR DROŠA

Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi būvekspertu tehniskās apsekošanas atzinumu par Pļavniekkalna sākumskolu. Tajā secināts, ka apsekošanā nav konstatēti ēkas konstrukciju defekti, kas šobrīd radītu draudus telpu ekspluatācijai un sabiedriskai drošībai.

Uzņēmuma „Komunālprojekts” būveksperti, kas veica ēkas tehnisko apsekošanu, norāda, ka iespējami ātrākai skolas darba atsākšanai nepieciešams novērst Ķekavas novada būvvaldes konstatētās nepilnības skolā un pieņemt rekonstruēto ēku ekspluatācijā. Lai to veiktu, nepieciešams ierīkot pandusus (slīpnes) šobrīd esošo sliekšņu vietā, un līdz darbu veikšanai ir pieļaujama sliekšņu marķēšana ar dzeltenmelnu svītrojumu. Tāpat eksperti iesaka veikt atsevišķus uzlabojumus, piemēram, lietusūdens sistēmas sakārtošanai un kāpņu stiprināšanai.

Pēc ekspertu domām, par skolas pirmā stāva griestu apmetumu bojājuma cēloni var uzskatīt bijušā relatīvi līganā koka siju starpstāvu pārseguma vibrācijas zem sporta zāles no skolēnu fiziskās audzināšanas nodarbībām. Jau šobrīd atsevišķās skolas telpās notiek bojāto griestu apmetuma remontdarbi, uzstādītās nepieciešamās ugunsdrošās durvis, kā arī saskaņā ar skolas renovācijas projektu tiek sakārtota nepieciešamā dokumentācija, lai varētu ēku nodot ekspluatācijā. Tehniskā apsekošana ir pasūtīta arī skolas jaunajai sporta zālei, kas ir atsevišķs objekts.

Ar cieņu,

Vineta Bērziņa,

Ķekavas novada pašvaldības 
Sabiedrisko attiecību un konsultatīvā atbalsta daļas vadītāja
tālr. 67936044, mob. tālr. 26513292
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Gaismas iela 19, k.9, Ķekava, Ķekavas novads

 

 

Šeit ir iespējams apskatīt dokumenta orģinālu


ZĪMĒJUMU KONKURSS "SKAISTA MANA TĒVU ZEME"

Nu jau trešo gadu pēc kārtas Ķekavas novada vispārizglītojošās skolas piedalās zīmējumu konkursā kas veltīts Latvijai. Zīmējumu konkursa  temats „Skaista mana tēvu zeme”. Konkursā piedalījās1.-6.klašu skolēni, kopā 100 skolēnu. Skolēni sveica savu Latviju dzimšanas dienā, veltot savus darbus kā dāvanu.
Zīmējumus varēja aplūkot t/c Liiba un par labāko darbu varēja nobalsot.
Uzdevuma mērķis bija rosināt izglītojamos attēlot darbus ar atbilstošiem glezniecības izteiksmes līdzekļiem, motivēt izglītojamos, padziļināt zināšanas un pilnveidot prasmes vizuālajā mākslā mācību stundās un ārpus stundu nodarbībās ,kā arī atklāt jaunus talantus.
Konkurence bija ļoti liela, tāpēc grūti noteikt, kurš darbs vislabākais, visradošākais, vis...
Paldies visiem skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu izglītošanā, kā arī Sveicam skolas uzvarētājus:
Patrīciju Streikišu- 1.vieta 2.b klase
Eviju Balodi -2.vieta 2.a klase
Renāru Ruško -2.vieta 3.a klase
Kati Putniņu – 3.vieta 5.klase
Emīlu kūlu- 2.vieta 5.klase
Gunti Mauriņu- Atzinība.
Sākumskolu MA vadītāja Dzintra Medne

SKOLĒNI VISĀ LATVIJĀ ZĪMĒ IELŪGUMUS RĪGAI - EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTAI

Nodibinājuma „Rīga 2014” aicinājumam atsaukušās vairāk nekā simt skolu un interešu izglītības centru, kuru audzēkņi gatavo ielūgumus, lai viesus no visas pasaules aicinātu uz Rīgu – 2014. gada Eiropas kultūras galvaspilsētu.
Uz īpaši sagatavotām „Rīga 2014” pastkartēm skolēni no visas Latvijas ar saviem zīmējumiem un rotājumiem rada personiskus un unikālus ielūgumus uz Eiropas kultūras galvaspilsētas gada norisēm. Kopumā tiks izveidoti vairāk nekā 28 000 šādu „Rīga 2014” ielūgumu.
Ielūgumu veidošanā aktīvi iesaistījušās gan skolas un bērnu un jauniešu centri no Rīgas, gan visiem Latvijas reģioniem, tostarp Ķekavas novada Pļavniekkalna sākumskolas.
Katrs zīmējuma autors, klase vai mācību iestāde daļu no sagatavotajiem ielūgumiem izmantos, nosūtot pa pastu draugiem un radiem kā Latvijā, tā ārpus tās. Iecerēts, ka skolas sagatavotos ielūgumus nosūtīs arī sadraudzības skolām.
Savukārt daļu uzzīmēto pastkaršu ar autora parakstu nodibinājums „Rīga 2014” izmantos, nosūtot sadarbības partneriem Latvijā un ārvalstīs. Daļa ielūgumu tiks pārcelta uz digitālo vidi, un tie būs pieejami ikvienam sūtīšanai elektroniski. Pirmie tapušie bērnu un jauniešu darbi apliecina dzīvespriecīgu un krāsainu skatījumu uz Rīgu, kurā spilgti iezīmējas pilsētai raksturīgās celtnes.
Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas programmu veido vairāki simti pasākumu visdažādākajos mākslas un kultūras žanros.
www.riga2014.org

RUDENS KRĀSU NOSKAŅĀS


"Vasaras gāju putni atlido pie mana loga, lai nodziedātu savu dziesmu un aizlaistos projām. Bet dzeltenās rudens lapas, kurām nav dziesmu, notrīs un nopūzdamās krīt tepat zemē."
/R.Tagore "Gāju putni"/
Šā gada septembra beigās 2.a klases skolēni radīja brīnum jaukas rudens glezniņas no dabas materiāliem. Skolēniem tika dota iespēja, kopā ar vecākiem, mājās sagatavot gleznai paredzēto rāmīti no koku zariem, kurš vēlāk tika piestiprināts pie skolēnu veidotas rudens glezniņas.
Ar prieku noskatījos 2.a klases skolēnos, kuriem ir vēlme kaut ko radīt pašu rokām! Cik jauki ka, kopiski varam radīt šādu rudenīgu brīnumu. Paldies!
2.a klases audzinātāja Marina Kultiševa


Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / Pasakumi / Rudens 2013

OLIMPISKĀ DIENA

27. septembrī

Ar mums kopā sportoja Latvijas Boksa Federācijas viceprezidents Māris Liepiņš.

Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / Sports / Olimpiska diena 2013


BRAUCAM EKSPEDĪCIJĀ UZ „ZANZIBĀRU”.

 

Otrdien 17.septembrī Pļavniekkalna sākumskolas 6.klases skolēni devās izklaides ekskursijā uz skvoša dārzu un kempinga vietu „Zanzibāra”. Lai arī cik tālu bija jābrauc mēs visu šo ceļu nobraucām ar riteņiem.
Mēs braucām pa maziem sānu celiņiem un arī dažreiz nācās braukt arī pa asfaltēto ceļu. Kad mēs nonācām turp visi bija nedaudz saguruši, kurš vairāk kurš mazāk. Mūs sagaidīja vietas īpašniece Zane un jauks piknika galds. Pēc nelielas padzeršanās pauzes mūs jau gaidīja pirmā izklaide. Mūs sadalīja divās komandās „Meža zvēros” un „Fermeros”. Pirmā izklaide bija tāda kā orientēšanās spēle, kur mums pēc attēliem vajadzēja atrast burtus un salikt tos vārdā. Pēc šīs spēles visiem jau sāka kurkstēt vēderi un šī paša iemesla dēļ tika apēsts gandrīz viss kas atradās un piknika galda. Pēc tam tika spēlēta spēle ar nosaukumu „Kartupeļu talka”. Ja jūs vēl nesapratāt par ko tā ir ļaujiet pastāstīt. Tika iezīmēts mazs laukums, un tur tika sabērti kartupeļi. Kartupeļus liek maisos un nes uz otras komandas laukumu. Kurai komandai laukumā visvairāk kartupeļu tā uzvar. Tad mēs gājām spēlēt skvošu. Brīdinu tas nav tik viegli kā izskatās. Vajag būt ātram un spēt ātri noreaģēt arī nav nekāds vieglais darbs. Nākamā spēle sarakstā bija „Ķirši”, jeb spēle, kurā ir jābūt ļoti labam līdzsvaram vai arī tu kritīsi, bet neuztraucaties jūs turēs trose. Noslēgumā mēs spēlējām spēli, kur katrai komandai tika trīs „ķirbji” un laukums. Komandai 10 minūšu laikā jādabū pēc iespējas vairāk ķirbju. Vēl pašās beigās paspēlējāmies ar trušiem, spēlējām galda tenisu un apēdām pārpalikumus.
Mūs gan īpaši nelutināja laikapstākļi, bet tas nav nekas salīdzinot ar visu kopējo dienu ko mēs pavadījām „Zanzibārā”. Iesaku aizbraukt visiem kuri grib pavadīt jauku un atpūtas bagātu dienu.
Uz tikšanos „Zanzibārā”.
Laura Romanova 6.klase

 

Pārējās bildes var apskatīt izvelnē Bildes / ekskursijas / ekspidicija uz "Zinzibaru"

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack