A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Bibliotēka Drukāt E-pasts

 

Skolas bibliotēkas mērķis:

nodrošināt skolēnus un skolotājus ar bibliotēkai pieejamiem resursiem, veicināt mācīšanos attīstot bibliotēku, attīstīt bibliotēkas krājumus, kas atbilst izglītības standarta prasībām.

Mācību procesā skolas bibliotēka nodrošina skolēnus un skolotājus ar tādu literatūru, kas atbilst Valsts pamatizglītības standarta realizēšanai mācību procesā. Skolotāji tiek nodrošināti ar visu nepieciešamo metodisko literatūru, savukārt, skolēnus ar mācību grāmatām, izņemot angļu valodu, kuru bibliotēkas krājumā jāpērk pašiem. Šajā mācību gadā grāmatu fonds tika palielināts par 185 eksemplāriem, no kuriem 155 mācību grāmatas . 30 cita veida literatūra. Bibliotēkas lasītājiem pašreiz ir pieejami 6 dažādi preses izdevumi, pašreiz ir 3975 mācību grāmatas un 1378 cita veida literatūra, uzziņu literatūra, daiļliteratūra, pedagoģijas un psiholoģijas literatūra. Galvenā auditorija ir skolēni, skolotāji, tehniskie darbinieki, kā arī darbinieku bērni un skolēnu vecāki. Lasītājiem bibliotēkā ir pieejami 6 datori ar interneta pieslēgumu. Bibliotēka atbalsta projektus, kuros piedalās mūsu skolēni un skolotāji. Skolas bibliotēkā skolēni iegūst informāciju referātiem, projekta darbiem, mācībām.

Mūsu skolai ir laba sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību, Katlakalna bibliotēku, Ķekavas vidusskolu, Baložu vidusskolu, rakstnieku J.Osmani.

Bibliotēkā regulāri notiek jaunāko grāmatu izstādes. Vienu reizi gadā skolā norit akcija „Mana grāmata skolai”. Izdevniecības piedāvā skolēniem „Grāmatu galdu”, kurā var iegādāties grāmatas par zemākām cenām nekā veikalos.

Saistībā ar bibliotēku notiek pasākumi, kuru organizēšanā piedalās arī skolas bibliotekārs.

Vai Tu pazīsti Latviju?

Vai Tu esi gudrāks par pirmklasnieku?

Makulatūras vākšanas akcija.

Latvijai 90.

Mārtiņdienas pasākumi.

Ziemassvētku pasākumi.

Lieldienas pasākumi.

Zinību diena.

Periodiski tiek veiktas pārbaudes kā skolēni rūpējās par saviem mācību līdzekļiem. Tādas pārbaudes vajadzētu rīkot regulāri iesaistot arī skolēnu vecākus.

Lasīšanas veicināšanai 1. klašu skolēni tiek iepazīstināti ar skolas bibliotēku, kurā saņem informāciju par tās izmantošanas iespējām un noteikumiem. Skolēni labprāt palīdz bibliotēkas darbā, uzklausa ieteikumus un padomus, mācās pareizi un ātri atrast nepieciešamo informāciju.

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack