A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Ansamblis Drukāt E-pasts


Pulciņa galvenā ideja ir radīt bērniem interesi par dziedāšanu, iemācīt pareizi elpošanu, stāju, vokālo meistarību.
Pulciņš notiek vienu reizi nedēļā pēc mācību stundām. Pēc pulciņa nodarbībām kopā ar audzēkņiem tiek pārrunāts izdziedātais dziesmu materiāls un izvērtēts, kas veicās labi, un kas vēl nepadodas – pie kā jāpiestrādā nākošajā nodarbībā. Audzēkņi nodarbībās tiek vērtēti ar pamudinājumiem, uzslavām, atzinību. Ansambļa darba rezultātus apkopojot, audzēkņi individuāli netiek vērtēti, tiek pārrunāts kopēji padarītais darbs, šī darba nepieciešamība un lietderīgums. Piedaloties dažādos pasākumos skolā un ārpus tās, nepieciešams vecāku un skolas atbalsts. Līdz 2010./2011.māc. gadam ansamblis ir piedalījies ansambļu konkursos un ieguvis labus rezultātus, ar ko mēs arī lepojamies.
2011.gada janvārī skolā notika skolēnu balsojums par ansambļa nosaukumu, lielākā daļa nobalsoja par nosaukumu  „Puteklīši” .
Pulciņš ir bezmaksas, jāsaka gan, ka notiek nopietna atlase, jo ansamblis plāno aktīvi uzstāties un piedalīties dažādos konkursos un koncertos. Šogad, 2011.gada februārī ansamblis ieguva II pakāpi starpnovadu vokālo ansambļu konkursā „Balsis”.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack