A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

PROJEKTS “PŪCES GUDRĪBA”

 

Pļavniekkalna sākumskola uzsāk īstenot Erasmus+ skolu partnerības projektu “Pūces gudrība” (Candle wisdom).

Šī gada septembrī Pļavniekkalna sākumskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Candle Wisdom.” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmāko divu gadu laikā partneri no piecām dažādu Eiropas valstu skolām – Turcijas, Itālijas, Portugāles, Somijas un Latvijas kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.
Projekta virsmērķis – meklēt inovatīvas metodas, kuras varētu pielietot tādu pamatprasmju kā lasītprasme un rakstītprasme popularizēšanai sākumskolas skolēnu vidū, apmainīties ar pieredzēm par inovatīvām metodēm, kas veicina lasīt un rakstīt prasmi, un to integrēšanu partnerskolu mācību procesā. Tāpat viens no projekta uzdevumiem ir motivēt pamatskolas skolēnus lasīt ne tikai skolas mācību programmu ietvaros, bet arī mājās un izvēlēties lasīšanu kā vienu no brīvā laika pavadīšanas veidiem, kā arī uzlabot skolas mācību procesu ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.
Projekts norisināsies no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31.augustam un tā galvenās aktivitātes būs skolēnu un skolotāju mobilitātes uz projektā iesaistītajām skolām, tādējādi projekta aktivitātēs tieši iesaistot ~ 550 skolēnus un skolotājus, kā arī viņu vecākus.
Projekta pirmā tikšanās norisināsies Latvijā no šī gada 14.-17. novembrim, kuras laikā galvenā uzmanība tiks veltīta projekta administratīvajiem jautājumiem – tiks saskaņoti mācību mobilitāšu datumi, apspriestas projekta ietvaros plānotās aktivitātes un to laika plāns, partneru pienākumi projektā, kā arī tiks izvēlēts projekta logo.
Iespēju īstenot šo projektu Pļavniekkalna sākumskola ieguva, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību konkursā. Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 24 290 EUR apmērā.
Agita Baltmane
Pļavniekkalna sākumskolas direktore

 

Erasmus+ oficiālā mājas lapa


 

PROJEKTA ERASMUS+ “CANDLE WISDOM” KOORDINATORU TIKŠANĀS

15. un 16. novembrī Pļavniekkalna sākumskolā norisinājās projekta Erasmus+ “Candle Wisdom” koordinatoru tikšanās. Viesi bija ieradušies no Turcijas, Itālijas, Somijas un Portugāles. Katras valsts pārstāvji iepazīstināja ar valsti un savu skolu. Sanāksmē tika pārrunāts un spriests par tālākā projekta realizāciju. Vienojāmies par informācijas izvietošanu dažādās vietnēs.

No katras valsts uz logo atlases 2.kārtu tika izvirzīti 3 labākie darbi. Nobalsojot uzvarēja Selin Kumdelen no Turcijas.

Viesi piedalījās skolas svinīgajā līnijā “Latvijai-100”.

Vizītes noslēgumā tika veikta aptauja. Viesu komentāri bija pozitīvi un uz sadarbību orientēti!

Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā  - bildes

 

 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack