A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Drukāt E-pasts

Dar' man, tēvis pastaliņas, 
Pērc man staltu cepurīt; 
Šuj man svārkus māmuliņa: 
Skolā iet(i) man gribas.

(Auseklis)


novēlējums


3.


zinību diena


3.


SKOLA GATAVA JAUNAM MĀCĪBU GADAM

Paldies skolotājām par radoši un interesanti noformētām klasēm!

Skolas direktore.

 

vairāk bildes šeit - Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā


“Atklāj savu talantu”


The Young Americans un Ķekavas novada bērnu noslēguma koncerts "Atklāj savu talantu" 01.10.2018 plkst. 19:00 Baložu kultūras namā

 

 


 

 

Mūsu skola Pirms un Pēc


3.Informācija Pļavniekkalna sākumskolas 1.klašu ( 2018./2019.m.g.)

skolēnu vecākiem


1.    Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktiem un Saistošo noteikumi Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” 25.punktu līdz 1.augustam skolā  jāiesniedz:
•    Iesniegums;
•     Pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
•    Bērna  medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
•    Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;
•    Jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
2.    Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma.
Sīkāka informācija  http://www.marlen.lv/plavniekkalnu-vs/

Pasūtījumu pieņemšanas 2018/2019. mācību gadam

Skolas formas apģērbu izgatavošana ar izpildes termiņu

no 10. janvāra līdz 30. jūnijam

no 20. jūlija līdz 31. augustam

no 1. jūlija līdz 30. augustam

no 10. septembra līdz 30. oktobrim

no 1. septembra līdz 30. novembrim

no 30. oktobra līdz 24. decembrim


3.    Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola. Jāiegādājas individuālās lietošanas mācību līdzekļi  (saraksts tika izsniegts sapulcē)
4.    22.augustā 19.00 – klases vecāku sapulce.
5.    Pagarinātā dienas grupa ( līdz 15.30 un 17:00)
6.    Interešu izglītības pulciņi.

3.


 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack