A Free Template from Joomlashack

A Free Template from Joomlashack

Drukāt E-pasts

Dar' man, tēvis pastaliņas, 
Pērc man staltu cepurīt; 
Šuj man svārkus māmuliņa: 
Skolā iet(i) man gribas.

(Auseklis)


Skolēnu autobusa maršruta izmaiņas

13.11.2018. izglītības, kultūras un sporta komitejā Nr. 12. saskaņoja skolēnu pārvadājumu maršrutus.

Izmaiņas:

No 12.11.2018. maršruts Nr. 7 tiek saīsināts: rīta un pēcpusdienas reisa apgriešanās vieta tiek pārcelta NO LIELUPES uz ROSMES ielu. No 20.11.2018. maršrutos NR. 2, 4, 5 - BRAUKS LIELĀKAS IETILPĪBAS

AUTOBUSS Mercedes Benz Sprinter KP 9600.

No 20.11.2018. Maršrutā Nr. 6 rīta reisā izbraukšanas laiks no Valdlaučiem pārcelts no 7: 25 uz 7:20.

No 20.11.2018. Maršrutā Nr. 6 (caur Pļavniekkalna skolu) rīta reisā izbraukšanas laiks no Valdlaučiem pārcelts no 7: 25 uz 7: 20. Tātād arī zemāk minētajās pieturās:

A7 (RIMI) - pagrieziens uz Baložiem - pagrieziens uz Katlakalnu – Vidēji - Ādiņas - Pļavniekkalna sākumskola – Pa Pliederu ielu – Ķekavas vidusskola - Ķekavas sākumskola izbraukšanas laiks būs par 5 minūtēm ātrāks.

 

šeit variet apskatīt Ķekavas novada skolēnu autobusu maršrutu sarakstu no 20.11.2018.pdf

 


 

PROJEKTS “PŪCES GUDRĪBA”

 

Pļavniekkalna sākumskola uzsāk īstenot Erasmus+ skolu partnerības projektu “Pūces gudrība” (Candle wisdom).

Šī gada septembrī Pļavniekkalna sākumskola parakstīja finansējuma līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Candle Wisdom.” īstenošanu. Projekta ietvaros turpmāko divu gadu laikā partneri no piecām dažādu Eiropas valstu skolām – Turcijas, Itālijas, Portugāles, Somijas un Latvijas kopīgi īstenos dažādas aktivitātes, iesaistot gan visu projektā pārstāvēto skolu skolēnus, gan arī skolotājus.
Projekta virsmērķis – meklēt inovatīvas metodas, kuras varētu pielietot tādu pamatprasmju kā lasītprasme un rakstītprasme popularizēšanai sākumskolas skolēnu vidū, apmainīties ar pieredzēm par inovatīvām metodēm, kas veicina lasīt un rakstīt prasmi, un to integrēšanu partnerskolu mācību procesā. Tāpat viens no projekta uzdevumiem ir motivēt pamatskolas skolēnus lasīt ne tikai skolas mācību programmu ietvaros, bet arī mājās un izvēlēties lasīšanu kā vienu no brīvā laika pavadīšanas veidiem, kā arī uzlabot skolas mācību procesu ietverot tajā starpkultūru, starptautiskās sadarbības dimensiju.
Projekts norisināsies no 2018. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31.augustam un tā galvenās aktivitātes būs skolēnu un skolotāju mobilitātes uz projektā iesaistītajām skolām, tādējādi projekta aktivitātēs tieši iesaistot ~ 550 skolēnus un skolotājus, kā arī viņu vecākus.
Projekta pirmā tikšanās norisināsies Latvijā no šī gada 14.-17. novembrim, kuras laikā galvenā uzmanība tiks veltīta projekta administratīvajiem jautājumiem – tiks saskaņoti mācību mobilitāšu datumi, apspriestas projekta ietvaros plānotās aktivitātes un to laika plāns, partneru pienākumi projektā, kā arī tiks izvēlēts projekta logo.
Iespēju īstenot šo projektu Pļavniekkalna sākumskola ieguva, piedaloties Eiropas Savienības programmas Erasmus+ starpskolu stratēģisko partnerību konkursā. Projekta īstenošanai divu gadu garumā ir piešķirts Eiropas Savienības finansējums 24 290 EUR apmērā.
Agita Baltmane
Pļavniekkalna sākumskolas direktore

 

 

 


 

 

FOTOKONKURSS "MANA ZEME SKAISTĀ"


Lepojamies ar skolas skolēnu sasniegumiem fotokonkursā "Mana zeme skaistā." Paldies nodibinājumam "Zinātnes un inovāciju parks" par organizēto konkursu.

 

 

 


 

Liels paldies


3.


MŪSU VIESI THE YOUNG AMERICANS

Pagājušas spraigas dienas, kur skolēni sadarbojoties ar Young Americans pārstāvjiem varēja izpausties radoši un atraktīvi. Ir izskanējis brīnišķīgs projekta “Atklāj savu talantu” noslēguma koncerts. Bērni, kuri dzied, varēja izpausties dejā, bet tie kuri dejo – dziedot.

Lai šis pasākums varētu notikt mums bija nepieciešams daudzu cilvēku atbalsts.

Paldies mūsu viesiem Young Americans!

Paldies viesģimenēm par dalībnieku uzņemšanu savās ģimenēs!

Paldies par lielo atbalstu ASV vēstniecībai Latvijā un Ķekavas novada pašvaldībai!

Paldies mūsu sponsoriem un atbalstītājiem:
Dīvam Reizniekam
Baložu kultūras nama vadītājai Ilzei Reinholcei
Ksenijai Langai ( SIA Mario)
Inesei Buliņai (SIA Aniva)
Gintai un Mārim Loginiem ( SIA ‘’Giline for life”)
Agitai Eizenbergai ( Ķekavas novada fonds)
Tulkiem Evijai un Kristīnei.

Paldies skolotājiem un darbiniekiem!

Īpašs paldies skolotājai Agnijai Grigorei par ieguldīto darbu projekta tapšanā.

Nākošais Young Americans projekts plānots 2020. gadā no 5. līdz 7. maijam.

Pļavniekkalna sākumskolas direktore
Agita Baltmane

 

Vairāk bildes šeit:
Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā  - Neliels ieskats The Young Americans un Ķekavas novada bērnu noslēguma koncertā "Atklāj savu talantu"

 

ĶEKAVAS NOVADA BĒRNI DZIED UN DEJO ĶEKAVAS TAUTAS NAMĀ

Pagājušas trīs spraigas dienas, kur skolēni sadarbojoties ar Young Americans pārstāvjiem varēja izpausties radoši un atraktīvi. Ir izskanējis brīnišķīgs projekta “Atklāj savu talantu” noslēguma koncerts. Bērni, kuri dzied, varēja izpausties dejā, bet tie kuri dejo – dziedot.

Lai šis pasākums varētu notikt mums bija nepieciešams daudzu cilvēku atbalsts.

video:

Šeit var apskatīt video:
Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā  - Mūsu viesi The Young Americans , Ķekavas novada bērni dzied un dejo Ķekavas Tautas Namā

 

PIRMĀ DIENA "ATKLĀJ SAVU TALANTU!" KOPĀ AR THE YOUNG AMERICANS

 

video:

Šeit var apskatīt video:
Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā  - Mūsu viesi The Young Americans , Pirmā diena "Atklāj savu talantu!" kopā ar The Young Americans

 

MŪSU VIESI THE YOUNG AMERICANS IR IERADUŠIES UN GATAVOJAS RADOŠAJĀM DARBNĪCĀM

 

Vairāk bildes šeit:
Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā  - Mūsu viesi
The Young Americans ir ieradušies un gatavojas radošajām darbnīcām


 


OLIMPISKĀ DIENA 2018

 

 

 


 

novēlējums


3.


zinību diena


3.


SKOLA GATAVA JAUNAM MĀCĪBU GADAM

Paldies skolotājām par radoši un interesanti noformētām klasēm!

Skolas direktore.

 

vairāk bildes šeit - Pļavniekkalna sākumskolas facebook albūmā


“Atklāj savu talantu”


The Young Americans un Ķekavas novada bērnu noslēguma koncerts "Atklāj savu talantu" 01.10.2018 plkst. 19:00 Baložu kultūras namā

 

 


 

 

Mūsu skola Pirms un Pēc


3.Informācija Pļavniekkalna sākumskolas 1.klašu ( 2018./2019.m.g.)

skolēnu vecākiem


1.    Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 5.un 6.punktiem un Saistošo noteikumi Nr.10/2017 “Par kārtību bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs” 25.punktu līdz 1.augustam skolā  jāiesniedz:
•    Iesniegums;
•     Pirmsskolas izglītības iestādes izdotu izziņu par pirmsskolas izglītības programmas apguvi;
•    Bērna  medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u);
•    Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā, vai, ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā, vai pirms mācību uzsākšanas skolā bērns apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu un vēlas turpināt izglītības ieguvi vispārizglītojošā izglītības programmā;
•    Jāuzrāda vecāka personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.
2.    Saskaņā ar Skolas padomes lēmumu ir skolas forma.
Sīkāka informācija  http://www.marlen.lv/plavniekkalnu-vs/

Pasūtījumu pieņemšanas 2018/2019. mācību gadam

Skolas formas apģērbu izgatavošana ar izpildes termiņu

no 10. janvāra līdz 30. jūnijam

no 20. jūlija līdz 31. augustam

no 1. jūlija līdz 30. augustam

no 10. septembra līdz 30. oktobrim

no 1. septembra līdz 30. novembrim

no 30. oktobra līdz 24. decembrim


3.    Mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas nodrošina skola. Jāiegādājas individuālās lietošanas mācību līdzekļi  (saraksts tika izsniegts sapulcē)
4.    22.augustā 19.00 – klases vecāku sapulce.
5.    Pagarinātā dienas grupa ( līdz 15.30 un 17:00)
6.    Interešu izglītības pulciņi.

3.


 

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack